Ulvetimer

Ulvetimerne er korte gudstjenester med efterfølgende fællesspisning - tilrettelagt for børn og deres familier. I kirken hører vi fortællinger i børnehøjde og synger lette salmer. Efter gudstjenesten kan man købe aftensmad for 20,- kr. for voksne, for børnene er maden gratis.

Der er ingen tilmelding til ulvetimerne, man møder bare op. 

Forårets sidste ulvetime blev holdt den 11. maj - på gensyn den 21. september!