Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

 

Menighedsplejen er til for de mennesker og familier i sognet, som har behov for en ekstra hjælp.
Menighedsplejen uddeler kurve til jul og inviterer på sommerferie for børnefamilier.

Der vil i november/december 2019 komme ny information her om julehjælp 2019.


Indkaldelse til årsmøde i Menighedsplejen 
Søndag den 27. januar kl. 11.30.

Efter gudstjenesten inviterer Menighedsplejen i Strandmarkskirken til en let frokost og efterfølgende ordinært årsmøde.
Efter årsmødet vil sognepræst Rose Marie Tillisch holde et oplæg med titlen ”Alderdom som livsfortælling:  Visdom og værdighed i kirke og kommune”.
Ser vi på tallene fra 1960 blev dengang 2.000 danskere over 90 år gamle. Til sammenligning blev i 2017  45.000 danskere over 90 år. Dette tal er hastigt stigende. Så hvem skal passe på dig, når du bliver gammel og skrøbelig? Det har vi som kirke et ansvar for at tænke over og handle på. 

Efter Rose Marie’s oplæg kommer der opfølgning fra leder af Sundhed og Omsorg, Hvidovre Kommune, Pia Jenfort.  Rose Marie og Pia vil sammen præsentere det ønskede samarbejde mellem kommunen og kirker/menighedsplejer på ældreområdet.

Efterfølgende bliver der lejlighed til diskussion om emnet.  Vi forventer at afslutte arrangementet ca. kl. 14.

Alle er velkomne til årsmødet. 
Yderligere spørgsmål til fg.formand Midori Fischer på midori@midorifischer.com


Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indeværende års aktiviteter

4. Revideret regnskab for det afsluttende regnskabsår

5. Budget for det kommende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Eventuelt