Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Indkaldelse til årsmøde i Menighedsplejen i Strandmarks Sogn søndag den 29. april 2018 kl. 11.30

 

Tema: Diakoni og frivillighed i Strandmarkskirken 
11.30: Velkomst ved formand Marie Søndertoft samt let frokost

12.00: Ordinært årsmøde i Strandmarks Sogns Menighedspleje:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indeværende års aktiviteter

4. Revideret regnskab for det afsluttende regnskabsår

5. Budget for det kommende regnskabsår

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Valg af bestyrelsessuppleanter

10. Eventuelt

 

12:30: Stiftskonsulent Morten Miland kommer med oplæg
13.00: Kaffe og kage
13.15: Spørgsmål til oplægsholder samt debat om, hvordan vi gør frivilligt arbejde attraktivt.
13.45: Opsamling og afslutning

Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden Marie S. Pedersen, 14 dage før årsmødet og senest 15. april enten per e-mail til marie.soendertoft@jubii.dk, eller afleveres på kordegnekontoret.