Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Basar

Sidste års basar var torsdag den 15. og fredag den 16. november 2018 - begge dage kl. 12-17.

Med loppemarked, lotterier, boder og café slog Strandmarkskirken igen i november dørene op til sin traditionsrige basar. Basaren blev oprindeligt etableret for at indsamle midler til byggeriet af kirken, og den er med sine hyggelige traditioner blevet et fast samlingspunkt for mange af kirkens frivillige og for masser af mennesker fra lokalområdet.

I kirkens håndarbejdskreds har man gennem hele året arbejdet på at lave fint håndarbejde, som sættes til salg på basaren. Det er en stor gruppe frivillige der står bag basaren. De har forberedt sig gennem lang tid med at klargøre boderne og loppemarkedet, og de lover også at være helt klar med lækre ting til cafeen.

Overskuddet fra basaren deles mellem kirkelige foreninger og velgørende organisationer. Herunder de grønne pigespejdere, FDF, Julemærkehjemmene, Strandmarkskirkens Håndarbejdskreds, Menighedspleje (herunder julehjælp) og Menighedskreds.

 

Vil du hjælpe til næste gang vi holder basar?

Der er altid brug for mange hænder til basaren. Har du lyst til at give en hjælpende hånd med næste gang, eller vil du vide mere, kan du kontakte basarens formand Niels Christian Poulsen på ncp@km.dk eller tlf. 21 61 78 02. 

Dagsorden til generalforsamling i Basargruppen
mandag den 4. februar 2019 kl. 19.

            1. Valg af dirigent

            2. Den afholdte basars forløb og form diskuteres

            3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

            4. Udlodning af overskud.

            5. Indkomne forslag

            6. Valg af formand.

            7. Valg af næstformand.

            8. Valg af kasserer.

            9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

          10. Valg af sekretær.

          11. Valg af revisor

          12. Valg af revisorsuppleant.

          13. Datoerne for den kommende basar og dens foreløbige program vedtages.

          14. Overskudsfordeling for den kommende basar vedtages         

          15. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

 

Del dette: