Du er her: 

Julehjælp

Økonomisk trængte familier og enkeltpersoner med bopæl i Strandmarks sogn, kan ansøge om julehjælp via skemaet her. Der er ansøgningsfrist fredag den 24. november.

Menighedsplejen uddeler julehjælp til personer med bopæl i Strandmarks Sogn. Midlerne til menighedsplejens julehjælp samles ind i sognet - ved kirkens gudstjenester og som del af overskuddet ved den årlige basar.

Ansøgningskemaet kan hentes på kirkekontoret eller downloades her.

Download ansøgningsskema til julehjæp

Ansøgningen afleveres personligt på kirkekontoret, senest fredag den 24. november. Du kan forvente at modtage svar på din ansøgning pr. brev fra uge 49.

Udlevering af julehjælpen finder sted i uge 51. 

Del dette: