Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Kirkehøjskolens emnedag om Afrika

Lørdag den 23. marts kl. 10.00-15.00 i Avedøre Kirke

Denne dag er der to foredragsholdere på. Den første er Karen Lauterbach, lektor, ph.d., Center for Afrikastudier, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Karen er uddannet i geografi og internationale udviklingsstudier på Roskilde Universitet. Hun holder foredrag under titlen Kristendom og flygtninge i Afrika. I dette foredrag dykker vi ned i en aktuel problemstilling - flygtningesituationen i Afrika - og ser på hvordan kirker, tro og religiøs praksis spiller en rolle i flygtninges liv. Vi lægger ud med et overblik over forskellige måder, hvorpå frivillig og tvungen migration og religion har indflydelse på hinanden. Hvad betyder religion for den måde folk på flugt forstår deres situation og deres fremtidsmuligheder? Hvilken rolle har kirker i flygtninges liv og hvordan er det forskelligt fra andre organisationer? Herefter vil vi se nærmere på congolesiske flygtningekirker i Kampala, Uganda, og tale om, hvordan flygtninge hjælper flygtninge og diskutere idéer omkring barmhjertighed, opofrelse og religiøse gaver.

Gennem en diskussion af samspillet mellem migration og religion belyser vi også den sociale betydning af afrikansk kristendom i dag.  Efter frokost er det Niels Kastfelt. Han er lektor ved Afdelingfor Kirkehistorie og Center for Afrikastudier ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Han har fulgt den religiøse udvikling i Afrika tæt i mange år og har udført feltarbejde i det nordlige Nigeria siden 1970erne. Niels har temaet Kristne og muslimer i Afrika – mellem godt naboskab og terror.
Afrika er i dag godt på vej mod at være verdens største kristne kontinent, og ca. 25% af verdens muslimer lever nu i Afrika. Der er derfor god grund til at beskæftige sig med forholdet mellem kristne og muslimer i Afrika.
Tidligere var det almindeligt, at kristne og muslimer levede fredeligt sammen som gode naboer og medborgere og i gensidig respekt for hinandens tro. Inden for de sidste årtier har tingene ændret sig.
Det gode naboskab findes stadig, men samtidigt er det blevet undergravet af nye radikale religiøse strømninger, både blandt kristne og blandt muslimer. Afrika er blevet skueplads for islamiske terrorbevægelser, mange steder er den religiøse sameksistens alvorligt truet, og religion spiller en voksende rolle i konflikter. I foredraget fortælles både om det gode naboskab og om terrorbevægelser, og det vil ikke mindst trække på foredragsholderens mangeårige arbejde i det nordlige Nigeria, hvor danske missionærer har arbejdet de sidste hundrede år, og som i dag er hjemsted for den islamiske terrorbevægelse Boko Haram.

Praktiske informationer: Deltagelse er gratis og der er ingen tilmelding til dagen. Ønsker man at deltage i spisningen mellem foredragene, koster det 50 kr. excl. drikkevarer. Eventuelle spørgsmål kan rettes til præst i Strandmarkskirken, Niels Christian Poulsen på ncp@km.dk

Del dette: