PersonaleKirkekontoret

Kordegn Hanne Lunah Lund

Kordegn Sonja Rose Halberg

Kontoret er åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.30 - 13.00 samt torsdag kl. 14.30 - 18.00.

Tlf. 36 78 20 06

Fra 30. juni til 11. august er kontoret lukket om fredagen

strandmarks.sogn@km.dk


 

 

Organister

Organist Lars Petersen

Tlf. 36 77 35 00 eller 60 13 26 79

lars.organist@gmail.com


2. organist Randi Gislason

Tlf. 21 43 00 08

randigislason@hotmail.com


 

 

Sangere

Charlotte van Führen - sopran

Tatjana Vadmand - alt

Magnus Gislason - tenor

Simon Brøndal Pedersen - bas


 

 

Kirketjenere

Kirketjener Lars Bonde

Tlf. 36 78 63 76

lars_strandmarkskirken@hotmail.com


Kirketjener Gitte Hattens

Tlf. 36 78 63 76

gittehattens@gmail.com


 

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder 

Stillingen er vakant.