Kirkehøjskolen

Folkekirkens Højskole i Hvidovre er et supplement til sognenes øvrige foredrag og studiekredstilbud. Et tilbud til alle, der har lyst til at vide mere om tro, kirke og kristendom.

Kirkehøjskolen er opstået som fælles idé blandt præsterne i kommunens fire kirker, bakket op af sognenes menighedsråd, der sammen udgør Kirkehøjskolens fundament og daglige ledelse. 

 

Kirkehøjskole med Jan Maintz
Onsdag den 4. april kl. 19.00 - 21.30

Er kirken svaret på det moderne menneskes længsel efter mening?
Foredrag med Jan Maintz, cand.mag., dansk, filosofi og samfundsfag, skribent, forfatter og gymnasielektor.
Mennesket er blevet opfattet som et væsen, der spørger efter mening. Dermed søger den menneskelige eksistens mod svar på spørgsmål, der kan karakteriseres som tilværelsens fundamentale spørgsmål – spørgsmål, der overskrider det sanselige, målelige, bevislige og – på den ene eller anden måde – forståelige.

Kirken og kristendommen er blevet set, og har opfattet sig selv, som et sted, hvor der gives svar på sådanne spørgsmål og længsler efter mening, altså et sted, hvor der gives plads til åndelighed, dybde og refleksion. Men er kirkens svar længere meningsfulde for moderne mennesker, eller har de fleste fundet andre steder at få den slags eksistentielle behov opfyldt? Det vil blive belyst og undersøgt i foredraget.

Der serveres øl og vand i pausen.

 

Arrangementet er gratis.